1. The "Kukushka" model

2. The "Slalom" model

3. The "Vint" model

4. The "Shtuka" model

5. The "Boomer" model

6. The "Ayavrik" model

7. The "220" model

8. The "Sprint" model

Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"
Модель "Спринт"

©  Sled "Shaman"